INSTÄLLD: Öppen föreläsning “Att möta människor i svåra situationer”

Inom psykiatrin i Region Örebro län pågår en utbildning i att möta personer i svåra situationer. Utbildningen handlar om att lära ut strategier för att hantera situationer där vi möter personer som är rädda, oroliga eller uppvisar ett aggressivt eller självskadande beteende. Utbildningen är utformad så att personalen får träna sig i olika bemötandestrategier och… Läs mer »