#5min5maj 2020

(H)järnkoll genomför sin årliga manifestation för psykisk hälsa 5/5 i hela landet. Detta bildspel visar en del av våra manifestationer och föreläsningar som (H)järnkoll i Örebro län har genomfört under åren  då samhället var öppet och tillåtande. Örebro län blev ett kampanjlän 2012 och verksamheten pågår fortfarande.  #5min5maj 2020

INSTÄLLD: Öppen föreläsning “Att möta människor i svåra situationer”

Inom psykiatrin i Region Örebro län pågår en utbildning i att möta personer i svåra situationer. Utbildningen handlar om att lära ut strategier för att hantera situationer där vi möter personer som är rädda, oroliga eller uppvisar ett aggressivt eller självskadande beteende. Utbildningen är utformad så att personalen får träna sig i olika bemötandestrategier och… Läs mer »