Tuula Pettersson, samordnare
(H)järnkoll Örebro län
orebro@hjarnkoll.se
070-3059663