Vill du veta mer om rättspsykiatri och brukarinflytande? Har du egen erfarenhet, är anhörig eller är du bara nyfiken på att få lära dig mer? Nu startar ett nytt projekt inom rättspsykiatrin i bl.a. Örebro som öppnar för ett utvecklat
brukarinflytande i vården. Välkommen till en föreläsning som berättar mer om detta och hur man kan göra vården bättre för patienter och anhöriga genom ökat brukarinflytande och ett mer personcentrerat perspektiv.

MEDVERKANDE: Mårten Jansson (utvecklingsledare, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Sten Lundin (projektmedarbetare Inflytande i rättspsykiatrin och själverfaren i rättspsykiatri) och Emelie Lundin (projektledare Inflytande i rättspsykiatrin).

TID: Torsdag 3 december kl 13.00-14.30.

PLATS: City Konferens Center, Klostergatan 23, Örebro.

Fri entré. Alla är varmt välkomna!

OBS! Anmälan senast 30/11 (begränsat antal platser):
rattspsykiatri@nsph.se

Föreläsningen anordnas av RSMH och Hjärnkoll i Örebro län i samarbete med projektet Inflytande i rättspsykiatrin vilket är ett Arvsfondsprojekt som drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Projektets mål är att öka brukarinflytandet

Inbjudan_föreläsning_Örebro_3 december (pdf)