Jag har erfarenhet av:

Egen erfarenhet av psykisk ohälsa/missbruk. Jag har erfarenhet av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och psykiatrisk slutenvård. Jag lägger tyngdpunkterna på diagnoserna PTSD och dyslexi samt depression.

Berätta vad din föreläsning handlar om/är uppbyggd på:

Jag föreläser utifrån min egen erfarenhet, om hur mina diagnoser och det sociala sammanhanget jag befann mig i ledde till ett destruktivt missbruk. Jag lägger tyngdpunkten på vad som var min väg utur missbruket och de verktyg och metoder som utifrån mina diagnoser har gjort vardagen lättare att hantera. Jag framhåller vinsterna med ett drogfritt liv och poängterar att ingenting är omöjligt. Jag kan anpassa min föreläsning utifrån åhörare/målgrupp. Föreläsningen utgår alltid utifrån mina egna erfarenheter. Likväl som jag kan prata om hur jag lyckades bryta mitt missbruk så kan jag fokusera på hur viktigt bemötandet från professionen är.

Kort beskrivning:

Jag är en levnadsglad kvinna som älskar djur och natur. Jag bejakar mina erfarenheter och försöker vända det negativa till något positivt.

Övrigt:

Jag är utbildad socionom och beteendevetare och jobbar idag som ungdomsbehandlare inom öppenvården. Jag har erfarenhet av LARO sen 2014, och kan berätta vad det har inneburit för mig i mitt tillfrisknande.