Jag har erfarenhet av: Utmattningssyndrom och om att vara anhörig till min dotter som har diagnosen Bipolär sjukdom.

Jag har efter flera år kvar symptom efter den period av utmattning jag ådrog mig i slutskedet av min arbetsföra

period. Jag är flexibel i mina föreläsningar. Jag kan föreläsa om min roll som anhörig till svårt sjuk bipolär dotter. Om så efterfrågas föreläser jag också gärna om den psykiskt sjuka personens svårigheter att få adekvat behandling och bemötande i den somatiska vården. Jag har erfarenhet av, och ger exempel på, hur det kan gå till när person med psykisk ohälsa ifrågasätts av vårdpersonal. En variation av mina föreläsningar handlar om min situation att bli utbränd och min väg tillbaka till ett drägligt liv. Jag föreläser med eller utan hjälp av att visa bilder. Jag är flexibel och kan fängsla publiken och svarar gärna på frågor och känner mig bekväm i olika forum.

 

Behållningen av mina föreläsningar har visat sig vara betydande för den publik jag föreläst för. Jag får många frågor efter och under mina föreläsningspass. Beroende av vilken sammansättning gruppen har som jag föreläser för så anpassar jag mig efter deras förförståelse av det jag presenterar.

 

Jag har föreläst för pensionärer och då med förståelsen att det förekommer depression och dåligt mående även i denna målgruppen. Jag anpassar mig då till situationen och blir seriös men inte för tung i mina, exempel. Jag använder humor som ett smörjmedel och förlöser ofta ett skratt även i om det är en tung situation som jag presenterar.

Jag har föreläst för skötare som fortbildar sig. Då tar jag med en del av min erfarenhet av den vårdkunskap jag har från mitt arbetsföra liv i vård, och gör till del mina åhörare aktivt delaktiga.

En annan grupp jag har föreläst för är förvaltnings chefer inom kommunal verksamhet. Det blir ofta nytt för dem att ta del av erfarenheter från verkliga livet om psykisk ohälsa. Det har väckt många intressanta kommentarer och frågor från deras sida.

Mamma till fyra barn, varav ett med Bipolär sjukdom. Det aktiva liv jag levde utlöste utmattningssyndromet som förändra min tillvaro.