Jag har olika konceptföreläsningar


Min livshistoria, där jag föreläser själv eller tillsammans med min mamma. Denna föreläsning är en snabbgenomgång av mitt liv där jag förklarar på vilket sätt jag är annorlunda och hur jag tänker. Föreläsningens huvudfokus är Asperger, men jag nämner även depression, ångest, anorexia och tvångstankar.


När jag föreläser med min mamma så ger vi tillsammans en bild av hur det kan se ut att leva med Asperger och psykisk ohälsa. Vi pratar om hur det påverkar familjeförhållandena, hur vi har hittat strategier för att hantera vardagen. Här ges perspektiv både från hur det är att ha en diagnos samt hur det är att vara anhörig.


Ätstörningar, här ger jag en mer djupgående förklaring om hur det är att leva med en ätstörning, jag berättar hur jag tänkte och kände under tiden jag var sjuk och vilka tankar som jag fortfarande kämpar med. Jag pratar om kroppsideal och medias påverkan på framförallt unga personer. Jag ger även förklaringar till varför jag drabbades och hur jag lyckades att ta mig ifrån sjukdomen.


Skola, här fokuserar jag på min skolgång. Jag berättar att jag gick från att vara en hemmasittare under min högstadietid, till att börja studera på ett internat för personer med Asperger. Idag studerar jag på Universitetet i en helt vanlig klass. Jag förklarar vad som har fungerat och vad som inte har fungerat för mig i skolan, samt vilka strategier som jag lärt mig genom åren för att kunna hantera min skolgång.


Syftet med alla mina föreläsningar är att fokusera på det positiva, även om jag berör en del jobbiga ämnen. När jag föreläser så gör jag det på ett lättsamt sätt där jag blandar allvar med humor. Men det viktigaste med mina föreläsningar är att alla ska gå därifrån med en bra känsla, en känsla av hopp.Jag är annorlunda – Hur man lär sig att förstå sig själv när man inte fungerar som alla andra.

 

Övrigt:

Jag kan anpassa mina föreläsningar utifrån önskemål!