Vi har haft vårt årsmöte och tackar ordförande Angelica Larsson och övriga ledamöter för
ett bra år. Vi välkomnar också nya ledamöter med förhoppning om ett fint samarbete.

 

Styrelse 2023-2024

Tf. Ordförande
Clara Edvardsson

Vice ordförande
Irma Kjellström

Sekreterare
Helena Björzén

Ledamöter
Ingela Sundberg
Tina Essner

Ersättare
Zandra Båth
Anette Bergdahl

 

->styrelse