Styrelse 2023-2024

Tf. Ordförande
Clara Edvardsson

Vice ordförande
Irma Kjellström

Sekreterare
Helena Björzén

Ledamöter
Ingela Sundberg
Tina Essner

Ersättare
Anette Bergdahl