Inom Örebro län spred vi tidigt kunskap om självmord och vad man som personal ska tänka på.

Inom ramen för utbildningssatsningen från Socialstyrelsen på kunskapshöjande insatser hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg genomfördes en turné runt hela vård län. Ulla-Karin Nyberg var enastående att framföra aktuell forskning och berättelser från hennes yrkesliv. Hon är psykiater och jobbar fortfarande med suicidprevention. Margit Ferm deltog i föreläsningsserien och hon var företrädare för anhörigperspektivet. Hon kom från SPES och hade egen erfarenhet av hus sorgen och obesvarade frågor kan drabba de anhöriga mycket hårt. Jag var projektledare för utbildningsinsatsen, som avslutades 2012, och bar med mig kunskaperna framåt i livet. Mitt nästa projekt blev som kampanjlänsansvarig för (H)järnkoll Örebro län. I den rollen träffade jag många ambassadörer med egen erfarenhet av självmordsförsök och många drabbade anhöriga. Efter min pensionering blev jag själv (H)järnkollsambassadör och därmed inbjuden till konferenser just 10 september dels för att föreläsa och också för att informera om (H)järnkoll. Jag träffar fortfarande många som arbetar inom psykiatrisk vård och omsorg och som var med på de kunskapshöjande föreläsningarna. När jag  frågar vad som var bäst, vad har du haft mest nytta av blir svaret: De kunskapshöjande föreläsningarna om suicid och suicidprevention. Sänder ett par bilder från dessa evenemang och sänder goda tankar till alla ambassadörer som jobbar för att minska svåra lidanden och inge hopp!

Elisabet Norlinder, Senior (H)järnkollsambassadör

 

Ulla-Karin Nyberg

 

Sondra karlsson, (h)järnkollsambassadör och Jan Beskow, psykiater och suicidforskare

 

 

Elisabet Norlinder

 

Monica Buhr