Workshop angående samsjuklighet, beroendeproblematik och samtidig psykisk ohälsa

Här kommer en uppdatering av vad som gjorts sedan några av oss Hjärnkollsambassadörer från Örebro län var i Stockholm och deltog på en workshop angående samsjuklighet, beroendeproblematik och samtidig psykisk ohälsa. Målbilderna som tagits fram med vår  hjälp presenteras. Tilläggas bör att det var många med egen erfarenhet och anhöriga från övriga Sverige som deltog… Läs mer »

10 september Suicidpreventiva dagen

Inom Örebro län spred vi tidigt kunskap om självmord och vad man som personal ska tänka på. Inom ramen för utbildningssatsningen från Socialstyrelsen på kunskapshöjande insatser hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg genomfördes en turné runt hela vård län. Ulla-Karin Nyberg var enastående att framföra aktuell forskning och berättelser från hennes yrkesliv. Hon är… Läs mer »

Årsmötet för (H)järnkoll Örebro län 24 mars

Vi valde att inte ha någon servering eller mingel efter mötets handlingar för att minska risken för smitta. Den var väl besökt trots den situationen vi är i, flera föreningar fanns på plats med representanter. Carina Dahl lotsade oss igenom årsmötet med säker hand och  John-Ivar Fahlström valdes till sekreterare för mötet, tack till de… Läs mer »

INSTÄLLD: Musikal belyser psykisk ohälsa “Det syns inte” kommer till Örebro 23-25 mars

OBS! INSTÄLLD. Hanna går igenom någonting jobbigt, men alla i hennes omgivning verkar upptagna med sin egen skit. Alla pratar om. Ingen pratar med. Sedan det hyllade projektet Det syns inte startade har musikalen med samma namn setts av över 15,000 barn, unga och vuxna i Stockholmsregionen, med ett fullsatt Vitabergsparken i slutet på sommaren… Läs mer »

Vändpunkter

“Du ligger i sängen i en imaginär ångestvagga. Vid minsta rörelse utanför vaggan hugger ångesten dig, utöver det jävliga som redan är. Du äter inte, tvättar dig inte, betalar inga räkningar, klarar inte av ljus, får panik av minsta ljud. Du kan inte komma upp ur sängen, behöver gå på toaletten, håller dig i det… Läs mer »

Vi skapar en ny hemsida här

Styrelsen för (H)järnkoll Örebro län beslutade i måndags 2020-02-10 att (H)järnkoll Örebro läns hemsida görs om flyttas över till  adressen: hjarnkoll.se. Nyheterna är: Samma design som Hjärnkoll riks och uppdaterat lokalt innehåll, ambassadörerna lyfts fram och blir enklare att boka.