Med tillstånd för efterpublicering av NA och Bonnier News Local AB 2021-03-02.

”I egenskap av anhörig till en dotter med psykossjukdom och senior (H)järnkolsambassadör har jag försökt att nå någon person via 1177 för att få svar på mina frågor. Det är väl vid det här laget ganska onödigt att  berätta att jag inte har fått någon kontakt. Det skrivs ju varje dag om hur svårt det är och likaså rapporteras det i TV om att det är problem i hela covid – vaccinationsprocessen. Går det att skylla allt på vaccinationstillverkarna? Kanske! Min dotter och fler med henne, omfattas av psykiatrins arbetssätt Tät öppenvård. Det innebär att psykiatripersonalen kommer hem till henne och levererar olika insatser. Metodens idé är att patienten mår bättre i hemmet än att vårdas inom heldygnsvården. Syftet är alltså att undvika sjukhusvård. Jag uppfattar att det här arbetssättet liknar somatisk hemsjukvård. På senaste samrådsmötet mellan psykiatrin, min dotter och mig frågade jag om inte personalen som åker runt i olika hem fått någon covid-vaccination. Svaret blev nej. De hade inte hört någonting. Många patienter och brukare inom psykiatrisk vår och omsorg får hembesök av olika slag. Det kan t.ex. vara personligt ombud, kontaktperson enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdspersonal. Borde inte berörda vara vaccinerade för länge sedan?

Elisabet Norlinder

Senior (H)järnkollsambassadör”

 

Med tillstånd för efterpublicering av NA och Bonnier News Local AB 2021-03-02.