Värdegrund för medarbetare inom (H)järnkollssektionen i Örebro län

Som medarbetare i (H)järnkollssektionen ska vi hjälpa varandra att växa som enskild och i grupp. Det gör vi genom att möta oss själva och våra fördomar. Då blir vi också bättre på att respektera andra och deras olikheter.

Vi som medarbetare ska:

  • arbeta för ett öppet klimat, inbjuda till ärlighet och hoppfullhet
  • arbeta för att sprida kunskap, visa på möjligheter och motverka fördomar
  • vara lyhörda för orättvisor, diskriminerande handlingar och uttryck
  • stödja de utsatta inom och utanför den egna organisationen
  • arbeta med kreativitet och respekt i våra möten med människor
  • ha ett förhållningssätt som inger hopp och vara icke-dömande
  • arbeta för att mångfald är viktigt och att vi ska respektera varandra
  • vara lyhörda för varandras berättelser och inte sprida känsliga och personliga uttalanden utanför våra olika sammankomster.