Vad säger våra uppdragsgivare?

 

En öppen och ärlig berättelse som belyser hur verkligheten kan se ut för dem vi möter.
Region Jönköpings län, psyk.klin.
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
"Tina berättar mycket bra om sin väg ut ur missbruket, hon lyckas också beskriva hur hon hittade verktyg och metoder som utifrån hennes diagnoser har gjorde vardagen lättare att hantera. Tina framhåller vinsterna med ett drogfritt liv och poängterar att ingenting är omöjligt."
Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
"Erik har förmågan att förmedla hopp till personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. En gripande föreläsning utifrån det egna måendet med anhörigperspektivet i fokus."
Enhetschef socialpsykiatrin Hallsbergs kommun
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?
"Det bästa med föreläsningen är att den engagerar! Alla har vi någon koppling till psykisk ohälsa och dessvärre kanske också suicid. En granne, nära vän , kollega eller släkting eller du själv kan vara drabbad. Vi kan alla relatera till någon och ämnet berör oss alla. Det speciella med just Eriks berättelse är hur han har förmåga att enkelt och utan krusiduller, tala om hur det faktiskt var när allt var som värst men också om hur allt vände och hur han ser på livet med glädje, idag. En historia som berör djupt men som också ger hopp till många andra!"
Enhetschef LSS omsorgen, Kumla kommun
svarar på frågan Vad var bäst med föreläsningen?