Valberedning (2021)

Valberedning för Föreningen (H)järnkoll Örebro län består av:

Tuula Petersson

Elisabet Norlinder

Kerstin Fjärrfors

 

Vid frågor kan du kontakta e.norlinder@bredband.net