Valberedning (2022)

Valberedning för Föreningen (H)järnkoll Örebro län består av:

Patrik Holmström

Håkan Pettersson

Berth Falk