Valberedning (2020)

Valberedning för Föreningen (H)järnkoll Örebro län består av:

Tuula Petersson

Nina Larsson

Kerstin Fjärrfors

 

Vid frågor kan du kontakta Tuula Pettersson

tulla.pettersson@hjarnkoll.se