#5min5maj: ”När livet (ofrivilligt) ”sätts på paus”

De flesta av oss kan uppleva ”att livet sätts på paus” dessa dagar. På grund av Covid-19 så avbokas många av de aktivit…eter som tidigare utgjorde vår vardag. Du kan plötsligt inte gå på den där studentfesten i år, åka på den sedan länge planerade resan, hälsa på äldre släktingar som kanske är isolerade. Den… Läs mer »

#5min5maj:”Hur hade det kunnat bli så här?”

Jag satt vid köksbordet, min man och jag hade ätit frukost. Min man hade gått från och kanske gått och bädda. Han kom tillbaka och sa: ”Sitter du här än,” Han följde mig till sängen, jag hörde att han pratade med mig men jag tror inte jag kunde svara. På måndagen hade jag fått en… Läs mer »

#5min5maj 2020

(H)järnkoll genomför sin årliga manifestation för psykisk hälsa 5/5 i hela landet. Detta bildspel visar en del av våra manifestationer och föreläsningar som (H)järnkoll i Örebro län har genomfört under åren  då samhället var öppet och tillåtande. Örebro län blev ett kampanjlän 2012 och verksamheten pågår fortfarande.  #5min5maj 2020

Årsmötet för (H)järnkoll Örebro län 24 mars

Vi valde att inte ha någon servering eller mingel efter mötets handlingar för att minska risken för smitta. Den var väl besökt trots den situationen vi är i, flera föreningar fanns på plats med representanter. Carina Dahl lotsade oss igenom årsmötet med säker hand och  John-Ivar Fahlström valdes till sekreterare för mötet, tack till de… Läs mer »

INSTÄLLD: Musikal belyser psykisk ohälsa ”Det syns inte” kommer till Örebro 23-25 mars

OBS! INSTÄLLD. Hanna går igenom någonting jobbigt, men alla i hennes omgivning verkar upptagna med sin egen skit. Alla pratar om. Ingen pratar med. Sedan det hyllade projektet Det syns inte startade har musikalen med samma namn setts av över 15,000 barn, unga och vuxna i Stockholmsregionen, med ett fullsatt Vitabergsparken i slutet på sommaren… Läs mer »

INSTÄLLD: Öppen föreläsning ”Att möta människor i svåra situationer”

Inom psykiatrin i Region Örebro län pågår en utbildning i att möta personer i svåra situationer. Utbildningen handlar om att lära ut strategier för att hantera situationer där vi möter personer som är rädda, oroliga eller uppvisar ett aggressivt eller självskadande beteende. Utbildningen är utformad så att personalen får träna sig i olika bemötandestrategier och… Läs mer »