Ny styrelse (H)järnkoll Örebro län 2021

Ordförande: Håkan Pettersson  Kassör:          Pär Ljungvall  Sekreterare: Sofia Wange  Ledamot:   Patrik Holmström  Tina Essner  Ersättare:   Erja Lukkarila   Clara Edvarsson   Anette Bergdahl  Valberedningen:   Elisabet Norlinder  Kerstin Fjärrfors  Tuula Pettersson 

5 minuter 5 maj kan göra stor skillnad

”5 minuter 5 maj” är Hjärnkolls årliga kampanjdag då vi startar samtal om psykisk hälsa. På grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vår kampanjdag i år vara digital i våra sociala medier. Här är några tips på vad du kan göra den 5 maj, eller när som helst på året. Du kan göra skillnad! Prata… Läs mer »

Information om vaccination till dig som har SoL-beslut gällande boendestöd/hemtjänst

Från och med måndag den 8 februari har personer med boendestöd/hemtjänst i vår region kunnat boka tid förvaccination mot covid-19. Fråga din boendestödjare om mer information. De som har boendestöd/hemtjänst kan eventuellt vaccineras i hemmet. Det gäller i de flesta kommunerna. Fråga din boendestödjare vad som gäller för just dig. Övriga ska boka via 1177. OBSERVERA… Läs mer »

Insändare NA: 2021-03-02: ”Hembesök utan vaccin”

Med tillstånd för efterpublicering av NA och Bonnier News Local AB 2021-03-02. ”I egenskap av anhörig till en dotter med psykossjukdom och senior (H)järnkolsambassadör har jag försökt att nå någon person via 1177 för att få svar på mina frågor. Det är väl vid det här laget ganska onödigt att  berätta att jag inte har… Läs mer »

Workshop angående samsjuklighet, beroendeproblematik och samtidig psykisk ohälsa

Här kommer en uppdatering av vad som gjorts sedan några av oss Hjärnkollsambassadörer från Örebro län var i Stockholm och deltog på en workshop angående samsjuklighet, beroendeproblematik och samtidig psykisk ohälsa. Målbilderna som tagits fram med vår  hjälp presenteras. Tilläggas bör att det var många med egen erfarenhet och anhöriga från övriga Sverige som deltog… Läs mer »