Årsmötet för (H)järnkoll Örebro län 24 mars

Vi valde att inte ha någon servering eller mingel efter mötets handlingar för att minska risken för smitta. Den var väl besökt trots den situationen vi är i, flera föreningar fanns på plats med representanter. Carina Dahl lotsade oss igenom årsmötet med säker hand och  John-Ivar Fahlström valdes till sekreterare för mötet, tack till de… Läs mer »

INSTÄLLD: Musikal belyser psykisk ohälsa “Det syns inte” kommer till Örebro 23-25 mars

OBS! INSTÄLLD. Hanna går igenom någonting jobbigt, men alla i hennes omgivning verkar upptagna med sin egen skit. Alla pratar om. Ingen pratar med. Sedan det hyllade projektet Det syns inte startade har musikalen med samma namn setts av över 15,000 barn, unga och vuxna i Stockholmsregionen, med ett fullsatt Vitabergsparken i slutet på sommaren… Läs mer »

INSTÄLLD: Öppen föreläsning “Att möta människor i svåra situationer”

Inom psykiatrin i Region Örebro län pågår en utbildning i att möta personer i svåra situationer. Utbildningen handlar om att lära ut strategier för att hantera situationer där vi möter personer som är rädda, oroliga eller uppvisar ett aggressivt eller självskadande beteende. Utbildningen är utformad så att personalen får träna sig i olika bemötandestrategier och… Läs mer »

Vassa IT-konsulter med social knorr

– Hos oss är transparens modellen! säger Anders Barnå, vd för IT-företaget Unicus vars affärsidé bygger på att samtliga IT-konsulter har aspergers, en diagnos inom autismspektrum. På söder i Stockholm ligger Sverigekontoret med ett 30-tal konsulter som alla är nischade inom utveckling, testautomatisering och kvalitetssäkring (QA). En nisch som är en perfekt match för personer… Läs mer »