Cecilia Ekman

Cecilia växte upp på landsbygden i en liten ort i Västergötland.  Hon var äldst av tre syskon och fick ta ett stort ansvar för sin familj tidigt på grund av föräldrarnas frånvaro. Cecilia berättar om sin psykiska ohälsa som barn och det utanförskap och kamp som kom med hennes dysfunktionella hemmiljö. Med föräldrar som aldrig… Läs mer »

Tina Essner

Jag har erfarenhet av: Egen erfarenhet av psykisk ohälsa/missbruk. Jag har erfarenhet av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och psykiatrisk slutenvård. Jag lägger tyngdpunkterna på diagnoserna PTSD och dyslexi samt depression. Berätta vad din föreläsning handlar om/är uppbyggd på: Jag föreläser utifrån min egen erfarenhet, om hur mina diagnoser och det sociala sammanhanget jag befann mig i… Läs mer »