Tina Essner

Jag har erfarenhet av: Egen erfarenhet av psykisk ohälsa/missbruk. Jag har erfarenhet av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och psykiatrisk slutenvård. Jag lägger tyngdpunkterna på diagnoserna PTSD och dyslexi samt depression. Berätta vad din föreläsning handlar om/är uppbyggd på: Jag föreläser utifrån min egen erfarenhet, om hur mina diagnoser och det sociala sammanhanget jag befann mig i… Läs mer »