Tina Essner

Jag har erfarenhet av: Egen erfarenhet av psykisk ohälsa/missbruk. Jag har erfarenhet av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och psykiatrisk slutenvård. Jag lägger tyngdpunkterna på diagnoserna PTSD och dyslexi samt depression. Berätta vad din föreläsning handlar om/är uppbyggd på: Jag föreläser utifrån min egen erfarenhet, om hur mina diagnoser och det sociala sammanhanget jag befann mig i… Läs mer »

Nina Larsson

Ninas föreläsning handlar om en resa från en svår start i livet, till ett liv värdigt att leva. Den handlar om att växa upp i närhet av en anhörig med missbruksproblematik, pedofili, incest och gruppvåldtäkter. Hur fel livet blev på vägens gång. Men viljan till livet var trotts allt starkt och hon har lyckats resa… Läs mer »