Jag är anhörig till barn med NPF diagnoser, dyslexi och ADHD senare även bipolaritet och utmattningsdepression, hur jag själv hamnade i utmattningsdepression.

Jag kommer att föreläsa hur förväntningarna var till att bli föräldrar och hur vi har tacklat sonens ADHD och skolan samt myndigheterna. Hur vi har arbetat för att få vardagen att fungera. Jag föreläser också om hur jag blev skadad på arbetet som ledde till utmattningsdepression och hur vi så småningom kom vidare. Hur vi har tacklat sonens olika diagnoser i vuxen livet. Jag kommer att ta exempel från hur livet kunde se ut när det var som värst men som vi idag kan skratta, och vilka fördomar vi har mött och själva har. Jag tror att jag kan ge en bild av att även om det ser svart ut så finns det alltid en väg ut ur mörkret och man lär sig alltid något nytt under resans gång.

Jag kan även föreläsa om vad man bör tänka på när man har med personer med NPF-problematik att göra, olika hjälpmedel och hur man ska vara tydlig i sina möten.

Att vara förälder/anhörig till barn med NPF. Strategier för att få vardagen att fungera.

Jag kan föreläsa på finska och med självironi.