”Jag föreläser om livet med autism och psykisk ohälsa. Om strategier i vardag och arbete. Jag berättar också om mina erfarenheter av vård och psykiatri.”

Jag föreläser om hur vardagen kan se ut när man har en autismdiagnos. Jag belyser de hinder det medför men också styrkorna bakom. Jag har en verktygslåda av strategier, där jag använder det jag är bra på för att klara det jag är mindre bra på. I föreläsningen visar jag många av mina egna hjälpmedel och inspirerat till eget skapande.

Jag har också erfarenhet av psykisk ohälsa, såsom depression och självskadebeteende. Därav har jag spenderat många år inom den psykiatriska vården, både inom slutenvården och öppenvården, och kan berätta om vad som behövs för att få till en bra vård.

Jag har erfarenhet av tvångsvård och frivillig vård. Jag har även bott på behandlingshem en tid i mitt liv.

Under en period drev jag arvsfondsprojektet Autistiskt Initiativ tillsammans med några andra personer med autism. Vi tog fram ett utbildningskoncept för personer med autism som ska ut i arbetslivet. Därifrån har jag mycket lärdom att dela med mig av.

Jag är en av ambassadörerna som har skrivit i (H)järnkolls bok Vändpunkter. Boken finns att köpa i (H)järnkolls webbutik.

Jag föreläser både om autism och om psykiatri och kan anpassa innehållet efter önskemål.