Av bipolärsjukdom typ 2, gick in en psykos i början, inläggningar genom 30 års tid.

Har alltid levt i skuggan av min sjukdom som kommit i episoder men oftast har jag fått vård, oftast har jag fått hjälp för mina svårbehandlade depressioner. Att bli sjuk i unga år är omvälvande i sig och i en tid då fördomarna var många gånger mer förekommande.

Jag är 50+ idag och jag har mer kontroll över sjukdomen och vill visa på att det finns hopp om att man kan komma vidare, jag är inte bitter av att ha drabbats. En del av min återhämtning har varit att jag är aktiv i brukarföreningar över 10 år och arbetar intressepolitiskt allt i samverkan med NSPH, regionen och kommunen. Jag kan anpassa föreläsningen utifrån vilken publik jag har.

ECT-behandling var livsviktigt för mig då jag genomgick väldigt svår episod.

Jag kan föreläsa 1-2 timmar från 10-200 personer, är flexibel innehållsmässigt och tid.

Jag går igenom utförligt vad det är att ha svår depression och vad man bör vara aktsam på när man möter någon med svår depression även lite manin.