Ninas föreläsning handlar om en resa från en svår start i livet, till ett liv värdigt att leva. Den handlar om att växa upp i närhet av en anhörig med missbruksproblematik, pedofili, incest och gruppvåldtäkter. Hur fel livet blev på vägens gång. Men viljan till livet var trotts allt starkt och hon har lyckats resa sig igen.

”Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägen hårda mark och slå ut i blom.”
(Citat taget från låten ”Våga vara den du är”, text & musik: Per Harling).

När Nina föddes så var det snöstorm. Hela hennes liv har gått ut på att försöka leva efter ordspråket…”Det gäller att lära sig dansa med stormen inte vänta ut den.”
Nina växte upp med en alkoholiserad anhörig som förgrep sig sexuellt på henne när hon var barn, hen sålde även Nina sexuellt för att få pengar till sitt missbruk. Våld och hot var vardagsmat under Ninas uppväxt.

Nina har haft mycket ångestproblematik i sitt liv. Hon har varit suicidal och även har skadat sig själv. Nina har både haft problem med svält och frosseri. Hon har erfarenhet av ADHD, PTSD och ätstörningsproblematik, ångest, mani, sömnsvårigheter, självskadebeteende och depression. Nina har själv diagnoserna ADHD OCH PTSD och har också ett anhörighetsperspektiv då hennes dotter har också ADHD. Nina har även kunskap i borderline och viss kunskap om bipoläritet då hon blev feldiagnostiserad för dessa sjukdomar.

Nina tog tag i sitt liv och började jobba med sig själv för sin egen skull

Genom feldiagnostiseringen hamnade Nina tillslut rätt och fick rätt hjälp. Hon fick en tillfällig diagnos och hamnade på DBT-enheten. Här blev början till hennes nya liv. Hon fick även hjälp med PTSD och hennes sömnbesvär. Nina tog tag i sitt liv och började jobba med sig själv för sin egen skull. Nina gick ner i vikt och la om sin kost. Idag mår Nina bra. Hon tar ingen psykofarmaka och har ingen kontakt längre med någon psykiatrisk avdelning eller enhet. Nina är utskriven från psykiatrin.

Nina vill med sin föreläsning skapa en djupare förståelse i hur ett atypiskt maskrosbarn (när en person lyckats i livet trotts sin jobbiga uppväxt) kan leva och överleva. Åhöraren får lära sig vikten i bemötanden inom vården. Ninas unika story ger en insikt i hennes resa från sjuk till frisk. Hon kan också anpassa sina föreläsningar efter beställarens önskemål i både innehåll och tid.

Nina har erfarenheter från fler sidor. Både som anhörig, patient och som vårdare. Hon är utbildad till Humanistisk-behandlingspedagog med inriktning missbruk, men läser idag på universitet för att kunna bli samtalsterapeut.