Ingen egen ohälsa. Jag är anhörig till en son som i suiciderat, jag berättar om min erfarenhet.

Jag föreläser om vikten med suicidprevention och hur man överlever när man mist två barn

Deltar i olika fokusgrupper samt andra arbetsgrupper. Jag har samtalsgrupper för anhöriga som har mist någon genom suicid/självmord.

Jag är samtalsledare för äldre.

Jag är ärlig i min framställan och jag lämnar aldrig ut någon.

Jag är även senior ambassadör.