Idag har Jörgen fått hjälp på olika sätt från både privata aktörer, samhället och via föreningar vilket gör att han mår oerhört mycket bättre, han lever ett lugnare liv med nya strategier. 

Jörgen är född och uppvuxen i Stockholm. Livet började med stora svårigheter både hemma och i skolan. Han upptäckte snabbt att han inte var som alla andra och att han hade svårt att passa in. Regler och strukturer som togs för givet av samhället ökade stigmat av att känna sig utanför. 

Vid 18 års ålder hittade han en egen lösning på många av sina problem – alkohol. Han utvecklade snabbt ett beroende både psykiskt och fysiskt och livet rullade snabbare och snabbare…. 

Även om det heter ADHD och missbruk ”på pappret” så finns det så mycket mer att berätta. Jörgen har många diagnoser som uppkommit genom livet, på grund av detta. Han lider till exempel av generaliserat ångestsyndrom, fibromyalgi, utmattningsdepressioner, generaliserad smärta, han har opererat knän, axel, diskbråck och mer därtill. Det här kan se ut som helt andra sjukdomstillstånd men faktum är att det handlar om samsjuklighet som uppkommer på grund av underliggande ADHD. 

Något som kan nämnas lite extra är de kraftiga upp och nergångar Jörgen lidit av genom hela livet. På grund av återkommande depressioner och utmattningar har Jörgen numera ett kroniskt utmattningssyndrom. En stor del av tillfrisknandet har han bekostat själv hos privata aktörer

Vid 50 års ålder träffar Jörgen av en slum en läkare som kan se igenom fasaden och hjälpa Jörgen att komma till psykiatrin och så småningom en ADHD-diagnos. Diagnosen kom som en stor lättnad då Jörgen får en förklaring till varför livet varit en ständig kamp. Den här läkaren var Jörgens stora vändpunkt som tillsammans med 12-steg och Anonyma Alkoholister gett Jörgen ett nytt och hållbart liv.

Idag lever Jörgen ett lugnare och tryggare liv boendes på landsbygden. Han har anpassat sitt arbetsliv markant och driver en liten firma där han själv kan styra sina tider. Då han själv skapat fungerande strategier i sin vardag kan han också ge andra en hjälpande hand på deras väg till tillfrisknande. 

Du kommer få höra en personlig och sårbar föreläsning där många känner igen sig. Genom sin öppenhet och tydlighet Jörgens ord kvar hos åhöraren en längre tid. Sina föreläsningar håller han för att bidra till förståelse för psykisk ohälsa och missbruk och han önskar minska stigmat kring dessa områden.  

Den här föreläsningen förmedlar verkligen att det finns en ljusning.