Jag har erfarenhet av Adhd och bipolär sjukdom och ångest

Jag berättar hur min skolgång har varit med ADHD och hur jag senare utvecklade depression och ångest samt vilken vändpunkt det blev när jag senare fick diagnosen Bipolär sjukdom. Min resa hur jag lyckas ta mig dit jag vill.

Jag berättar utifrån hur en vanlig dag kunde se ut, till allt vänds upp och ner utan att få förståelse från omgivningen.

Jag går in på djupet hur misslyckad man kan känna sig utan att veta hur man kan komma vidare när man inte själv förstår orsaken. Jag inriktar mig gärna till ungdomar. Jag pratar ungefär 40 minuter och svarar på frågor.