Jag är anhörig till en dotter som har psykossjukdom, missbruksproblematik, läs- och skrivsvårigheter.

Min berättelse är ur ett livsloppsperspektiv för mig som närmast anhörig till en dotter med psykos-och missbruksproblematik och läs-och skrivsvårigheter. Nätverkets betydelse och att alltid tro på att ”det blir bättre”

Många får en bekräftelse på hur livet kan gestalta sig vid liknande problematik och kan få nya tips, aha-upplevelser och råd. De får förståelse för att inte ta över och fixa utan att mer inta en handledande roll och stärka min dotters autonomi.

Kan anpassa tiden från 1-2 timmar. Kan föreläsa i hela Sverige. Behöver dator, projektor och visningsduk. Har mina bilder på USB-sticka.

Jag föreläser ur ett livsloppsperspektiv.

Hur allting började med en dramatisk förlossning fram till dagens situation. Hela resan med elände, skuld och skam, kaos med skulder, missbruk, olyckshändelser, nätverket som byggdes upp, kontakter med vården, stöd från arbetskamrater.

Jag är närmast anhörig till Sara som är född 1971 och har två barn. Vi har täta kontakter via telefon och jag är med på alla planeringsmöten inom psykiatrin. Tidigare skötte jag hennes ekonomi , alla kontakter med vården, var samtalspart och stöd för henne och barnen. Nu finns en förvaltare och hon har fast samtalskontakt inom psykiatrin. Under en period hade hon boendestöd. Jag är alltså rejält avlastad. Jag har lämnat de svåraste åren bakom mig.

Ibland visar jag en film med Sara, 9 minuter lång.

Jag är senior Hjärnkollsambassadör, tidigare kampanjlänsansvarig för (H)järnkoll i Örebro län.