Alldeles underbart autistisk – en musikalisk föreläsning om livet med autism.

Jag har erfarenhet av utmattningssyndrom och har varit sjukskriven till följd av detta.
De två huvudorsakerna var för hög och långvarig belastning på arbetet i kombination med rollen som förälder till ett barn med högfungerande autism.

Som sångerska och kommunikatör blandar jag ord och ton i den musikaliska föreläsningen ”Alldeles underbart autistisk”, som handlar om min familjs omtumlande resa till och från dotterns autismdiagnos. Mitt syfte är att sprida kunskap och hopp om att livet inte behöver bli sämre för att det tar en annorlunda vändning. Jag betonar bemötandets betydelse, positiva förväntningarnas kraft och musikens magiska förmåga att stärka en människa.

Jag samarbetar med musikern Magnus Andersson – en enmansorkester på digitalt dragspel.