Har förvärvsarbetat som förskollärare i över 30 år. Min syster o vår mamma har precis som jag BIPOLÄR. SJUKDOM ! Jag insjuknade 2001. Jag vill jobba på “ ‘gräsrotsnivå”- i samtal- möten på tu man hand – Dessutom vill jag gärna föreläsa för anhöriga o intresserade om psykisk ohälsa – Bipolär Sjukdom.