Vill du ansöka om att bli vår nästa Hjärnkollambassadör?Ansök senast 2 september!Skriv max ett (1) A4 där du kortfattat berättar om vem du är, din psykiska ohälsa, hur du mår idag, vad som fått dig att må bättre och vad du specifikt skulle vilja föreläsa om. Berätta också varför du vill bli Hjärnkollambassadör.
Skicka detta till orebro@hjarnkoll.se

Vem är du?
–  Du har egen erfarenhet av psykisk ohälsa
–  Du mår bättre idag
–  Du vill dela med dig av din berättelse
–  Du vill engagera dig i vår förening

Vad är Hjärnkoll?
Hjärnkoll Örebro län är en ideell förening som jobbar för att öka kunskap och minska stigma kring psykisk ohälsa. Det gör vi genom våra egenerfarna ambassadörer som föreläser och
på annat sätt sprider sina berättelser.

Vad får en ambassadör?
– Vara med och förändra samhället
– Grundutbildning
– Fortbildning
– Inbjudan till träffar
– Arvode för uppdrag
– Mycket fika!

Vad gör en ambassadör?
En ambassadörs främsta uppgift är att föreläsa och sprida sin berättelse för att öka kunskap
och minska utanförskap. Man marknadsför Hjärnkoll och sin föreläsning på olika sätt, bland
annat genom sociala medier och att vara med på evenemang som föreningen arrangerar
eller deltar i. Man är också med på föreningens möten och utbildningar, kommer med tankar
och idéer.

Vad är psykisk ohälsa?
För oss är psykisk ohälsa sådant som gör att man inte mår psykiskt bra, exempelvis:
–  Diagnoser
–  Utanförskap
–  Utmattning
–  Missbruk
–  Depression
–  Med mera

Alla med egen erfarenhet är välkomna, och vi välkomnar särskilt dig som:
– ser ett samband mellan din psykiska ohälsa och att du kommer från Orten
eller
– ser ett samband mellan din psykiska ohälsa och sexuell läggning (HBTQI-frågor)
eller
–  är under 25 år

Har du frågor?
Kontakta oss på orebro@hjarnkoll.se