Hjärnkolls konferens, PSYKISK OHÄLSA KAN SE OLIKA UT-VI VÅGAR PRATA OM DEN; 8 december 2021 kl 12.00-17.00 kommer att genomföras planenligt!

Använd helst munskydd!

Arbetsgruppen/ Elisabet Norlinder