Psykiatriveckan i södra länsdelen, Kumla.

Senior Hjärnkollsambassadör Mona Noreklint från Värmland föreläste och vi var några ambassadörer från Örebro län som var där och lyssnade. Erik Widlund visade också sina fantastiska fototavlor. Mia, Monica och Elisabet stod vid vårt informationsbord.

 

Psykiatriveckan i Örebro

Maria Östby från Studieförbundet Vuxenskolan och Kristina Lundström från Örebro läns bildningsförbund hälsade välkommen till dagens aktiviteter på Club 700.

Det blev en uppskattad presentationsrunda på scenen med en från varje organisations som fanns med bland utställarna. Det var vår t.f. ordförande Patrik Holmström som presenterade, på ett föredömligt sätt, Föreningen Hjärnkoll och hjärnkollsambassadörerna i Örebro län.

Det var ett omfattande program som presenterades och frågorna var många från publiken. Ambassadörerna Elisabet Norlinder och Patrik Holmström hade många besökare av intresserade ”minglare” vid Hjärnkolls informationsbord. En lyckad tillställning där det fanns kunskap att hämta för alla och envar.