Mänskliga rättighetsdagarna sker den 20–24 oktober och arrangeras av civilsamhället i samarbete med Örebro kommun.

Syftet med dagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Dagarna fylls av digitala events och Corona-anpassade träffar och aktiviteter runt om i Örebro. Där vi tillsammans lyfter frågor som berör människors rättigheter. Program för dagarna publiceras här under oktober. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer och följ här