Evenemang

#5min5maj: ”När livet (ofrivilligt) ”sätts på paus”

De flesta av oss kan uppleva ”att livet sätts på paus” dessa dagar

De flesta av oss kan uppleva ”att livet sätts på paus” dessa dagar. På grund av Covid-19 så avbokas många av de aktiviteter som tidigare utgjorde vår vardag. Du kan plötsligt inte gå på den där studentfesten i år, åka på den sedan länge planerade resan, hälsa på äldre släktingar som kanske är isolerade.

Den femte maj brukar(H)järnkoll alltid ha olika manifestationer för att belysa psykisk ohälsa. I år gör vi det via sociala medier, för att inte riskera någon smittspridning. Den psykiska ohälsan är förmodligen långt större än andra år, för att livet har radikalt förändrat för många. Det är inte ”som det brukar.”

Vi ambassadörer från (H)järnkoll är redo att få fortsätta att sprida våra erfarenheter, via möten och föreläsningar, när förutsättningarna finns igen. För är det några som vet hur det kan vara ”när livet sätts på paus”, så är det personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Många av oss har upplevt ”att livet satts på paus” medan det för de flesta andra fortsatte ”som vanligt” under den tiden.
Covid-19 har gjort att vi gemensamt ställts inför en ”paus” från vardagen. Det är lättare när flera är i samma sits, man behöver inte känna sig lika ensam, i sitt mående.

Det finns hopp, som mänsklighet kommer vi att komma ut ”på andra sidan” om denna pandemi, förhoppningsvis klokare. Redo att ta oss an nya utmaningar.
På individnivå är dock tragedin oändlig, när den drabbar de närmaste. Det får vi inte glömma.

Men tillsammans är vi starka.
Våga prata om psykisk ohälsa, för den drabbar alla, på ett eller annat sätt.

Maria Hellsten, Hjärnkollambassadör