Vi valde att inte ha någon servering eller mingel efter mötets handlingar för att minska risken för smitta. Den var väl besökt trots den situationen vi är i, flera föreningar fanns på plats med representanter.

Carina Dahl lotsade oss igenom årsmötet med säker hand och  John-Ivar Fahlström valdes till sekreterare för mötet, tack till de båda för ett gott arbete. Styrelseledamöterna som lämnade sina poster tackades av den avgående ordföranden.

 

Det valdes en ny styrelse, som består av:

Ordförande: Jan Appelkvist från RSMH

Vice ordförande: Patrik Holmström, RSMH

Sekreterare: Sofia Wange från FPS

Vice sekreterare: Håkan Pettersson, Attention Lindesberg

Kassör: Monica Winnberg Buhr

 

Ersättare:

1:e Elisabet Norlinder, föreningen Stjernan

2:e Tina Essner, (H)järnkolls ambassadörer

3:e Ami Pettersson, (H)järnkolls ambassadörer

 

Lekmanna revisorer:

Margareta Runhede, föreningen Stjernan

Vice revisor: Henry Andersson, PPS