Inom psykiatrin i Region Örebro län pågår en utbildning i att möta personer i svåra situationer. Utbildningen handlar om att lära ut strategier för att hantera situationer där vi möter personer som är rädda, oroliga eller uppvisar ett aggressivt eller självskadande beteende.

Utbildningen är utformad så att personalen får träna sig i olika bemötandestrategier och fysiska tekniker. Syftet är att minska och förebygga risken för att hot och våldssituationer uppstår, samt att hantera en situation som redan har uppstått.

Utbildningen är framtagen av Stig Flodén och Linnea Nilsson, båda skötare inom psykiatrin tillsammans med Veikko Pelto-Piri, Med Dr och socionom. Tidigare erfarenheter och forskning ligger också till grund för utbildningen.

Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro, Entré-M
Datum: tisdagen den 7 april 2020

Tid: 15.00-16.30 i första hand för våra samverkanspartners och medarbetare
Kan ses via länk från föreläsningssalarna på sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg, samt från psykiatrin
i Hallsberg och från Sjöängen i Askersund.

18.00-19.30 i första hand för allmänheten

Fri entré – ingen föranmälan krävs
Välkomna!