Styrelsen för (H)järnkoll Örebro län beslutade i måndags 2020-02-10 att (H)järnkoll Örebro läns hemsida görs om flyttas över till  adressen: hjarnkoll.se.

Nyheterna är: Samma design som Hjärnkoll riks och uppdaterat lokalt innehåll, ambassadörerna lyfts fram och blir enklare att boka.