Digitalt Frukostsamtal 28 september

Hur är det vara att vara ung och ha ångest och depression? Kan det bli bättre? Lyssna på ett samtal där Angelica berättar hur det var för henne. Läs mer »

Vändpunkter 2023

Psykiatriveckan 2023 i Örebro län. 13-17 november. Vändpunkter 2023 »

#SeDetOnsynliga2023

I samband med En vecka för livet startar en kampanj för att bjuda in till samtal och sprida hopp kring psykisk ohälsa, att synliggöra det osynliga. Läs mer »

Extra årsmöte 29 oktober 2023

Styrelsen i Hjärnkoll Örebro län kallar till ett extra årsmöte i frågan om ändring av stadgar samt ny styrelse. En kartläggning angående sammangående med NSPH-nätverket i Örebro har pågått under året och nu är det dags att fatta beslut i frågan. På årsmötet kommer ett nytt förslag på stadgar där NSPH har lagts till för att kunna driva en förening gemensamt för Hjärnkoll och NSPH. Läs mer »