10 september Suicidpreventiva dagen

Ulla-Karin Nyberg och Margit Färm spred kunskap i suicidpreventivt arbete! Läs mer »

Hjärnkoll Örebro län söker en Samordnare

(H)järnkoll är en förening som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykisk funktionssätt. Bakom (H)järnkoll står organisationerna som ingår i Nationell samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Läs mer »

Veckans ambassadörer

Varje vecka under våren 2020 lyfter vi fram tre ambassadörer Läs mer »

Om du behöver hjälp

Här har vi samlat kontaktuppgifter till organisationer som du kan kontakta om du mår dåligt psykisk och behöver hjälp. Läs mer »