Läs boken "Vändpunkter. Berättelser om att leva med psykisk ohälsa"

Som läsare får du ta del av 20 Hjärnkollsambassadörers historier. Öppet och ärligt delar Hjärnkollsambassadörerna med sig av sina erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa. Läs mer »

8 december 2021

Sektionen (H)järnkollsambassadörerna i Örebro län bjuder in dig som är medlem i en brukar-anhörigorganisation och som ingår i Nätverket NSPH Örebro län. Vi bjuder också in dig som arbetar inom psykiatrisk vård och omsorg i Örebro län! Läs mer »